Śląskie TKKF
php-fusion-themes
php-fusion-themesStrona Główna ˇ O nas Sierpień 02 2021 20:54:27php-fusion-themes
php-fusion-themesInformacjephp-fusion-themes
php-fusion-themes

O nas

Zarząd i Komisja Rewizyjna Śl. TKKF

Statut

Kalendarium

Przydatne linki

Jak założyć nowy Klub

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesRegulaminy i wynikiphp-fusion-themes
php-fusion-themes TAFISA

Tenis stołowy

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesO nasphp-fusion-themes
php-fusion-themes Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach

powstało w 1957 roku i jest związkiem stowarzyszeń. Siedzibą Związku jest miasto Katowice a terenem jego działania województwo śląskie.

Głównymi celami Związku są:

 • Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 • Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
 • Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych.
 • Kształtowanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych u członków zwyczajnych Związku: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
 • Promowanie i organizacja wolontariatu.
 • Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny.
 • Organizowanie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie patologii społecznych.


  Cele te realizowane są przez:

 • Propagowanie i organizowanie uprawiania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej, profilaktyki zdrowotnej i sportu.
 • Organizowanie i prowadzenie szkolenia obejmującego zakres podany w p.1 w formie seminarium ,konferencji, kursu i obozu szkoleniowo- wypoczynkowego.
 • Uruchamianie i prowadzenie ośrodków rekreacyjno-sportowych.
 • Organizowanie zlotów, festynów, turniejów, konkursów, spartakiad i innych masowych imprez sportowo- rekreacyjnych.
 • Prowadzenie informacji i poradnictwa w zakresie kultury fizycznej.
 • Koordynowanie i wspomaganie działalności zrzeszonych członków w realizacji ich statutowych zadań.
 • Współpraca z organizacjami zagranicznymi o zbliżonym statutowym kierunku działania.
 • Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej.
 • Koordynowanie działań członków Związku, udzielanie im pomocy organizacyjnej, programowej a w miarę możliwości i finansowej.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej głównie tematykę sportowo-rekreacyjną.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie lub przez udział w innych podmiotach gospodarczych i zyskiwanie tą drogą środków finansowych na cele statutowe.
 • Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu a także innych sfer zadań publicznych związanych z reali- zacją celów statutowych.
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organiza- cjami i instytucjami w zakresie:
  a/ kultury fizycznej i sportu
  b/ ochrony i promocji zdrowia
  c/ wypoczynku dzieci i młodzieży
  d/ rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych
  e/ promocji i organizacji wolontariatu
  f/ zapobiegania patologiom społecznym

  Związek deklaruje przynależność do Zarządu Głównego TKKF w Warszawie na prawach członka zwyczajnego bezpośredniego a władzami Związku są:
  - Zjazd Delegatów
  - Zarząd
  - Komisja Rewizyjna

 • php-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
  php-fusion-themesKontaktphp-fusion-themes
  php-fusion-themes

  Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach

  Aleja W. Korfantego 8

  40-004 Katowice

  tel: 32/253-79-58

  Napisz do nas: slaskietkkf@interia.pl

  php-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
  php-fusion-themesLogowaniephp-fusion-themes
  php-fusion-themes
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  php-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
  php-fusion-themesphp-fusion-themes

  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie