Śląskie TKKF
php-fusion-themes
php-fusion-themesStrona Główna ˇ O nas Czerwiec 24 2021 19:23:27php-fusion-themes
php-fusion-themesInformacjephp-fusion-themes
php-fusion-themes

O nas

Zarząd i Komisja Rewizyjna Śl. TKKF

Statut

Kalendarium

Przydatne linki

Jak założyć nowy Klub

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesRegulaminy i wynikiphp-fusion-themes
php-fusion-themes TAFISA

Tenis stołowy

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesKalendariumphp-fusion-themes
php-fusion-themes

ROK 1957
27 -28 luty - Krajowa Narada Aktywu Sportowego zgłosiła postulat utworzenia masowej organizacji krzewienia kultury fizycznej.
3 maj - powołanie do życia Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przyjęcie projektu Statutu, zasady powoływania instancji woj. tworzenie Ognisk ,wybór tymczasowego Zarządu Głównego TKKF.
17 październik - I Woj. Zjazd Delegatów, wybrano Zarząd Woj. Komisję Rewizyjna, delegatów na Zjazd Krajowy.
14-15 grudnia obradował I Krajowy Zjazd Delegatów TKKF, uchwalono Statut TKKF ,zatwierdzono godło , barwy biało-zielono-czerwone, wybrano Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjna.

ROK 1958
2-7 styczeń - Muszyna - I Krajowa Narada Aktywu Działaczy TKKF. 13.1I.- powstaje Ognisko TKKF " KOBI ETY " w Katowicach.
X.1958r- powstaje Komisja Kobiet przy ZW TKKF pod Przewodnictwem mgr F.Sz. Lisiewicz

ROK 1959
26-27.11. - I Wojewódzkie Zawody Narciarskie w Szczyrku.

ROK 1960
Luty - II Woj. Zjazd Delegatów Ognisk TKKF.
27-28 luty II Woj. zawody narciarskie w Szczyrku, startowały 84 Ogniska i 12.380 członków Ognisk.
12-13 marzec - Krajowy Zjazd Delegatów, uchwalono wyróżnienia dla zasłużonych działaczy: złota, srebrna odznaka TKKF.
11 wrzesień - plenarne posiedzenie ZW TKKF w Cieszynie z okazji 1150 -lecia miasta
11 wrzesień - I Woj. Zlot Ognisk TKKF w Cieszynie.

ROK 1961
21 marzec -Plenum całokształtu działalności działania na 1961 r. Zarządu Wojewódzkiego, omówienie i za rok 1960, zatwierdzenie planu

ROK 1962
27 luty - III Wojewódzki Zjazd Delegatów Ognisk
7 - 8 kwiecień - III Krajowy Zjazd Delegatów , wprowadzono jednolite uprawnienia statutowe dla Ognisk terenowych i zakładowych.
15 - 16 wrzesień - II Woj. Zlot Ognisk TKKF w Lublińcu Listopad - Plenum Zarządu Woj. zatwierdzenie planu działania na 1963r.

ROK 1963
9 - 10 luty - V Woj. Spartakiada w sportach zimowych w Szczyrku Zloty Rejonowe
1-2 wrzesień Paprocany - Tychy 14-15 wrzesień Centuria k/Zawiercia 23-24 wrzesień Rudna k/Rybnika

ROK 1964
Listopad - Plenum Zarządu Woj. - omówienie wytycznych kampanii sprawozdawczo-wyborczej w Ogniskach TKKF, podstawy finansowania działalności. Posiedzenie zaszczycił Prezes ZGTKKF Pan Feliks Kędziorek.

ROK 1965
Marzec - IV Woj. Zjazd Delegatów ,ustalenie zadań w zakresie wychowania fizycznego w środowiskach robotniczych, młodzieżowych oraz zakładach pracy.
13 -14 marzec ; Zlot Zimowy w Szczyrku
24 - 25 kwiecień - IV Krajowy Zjazd Delegatów- ustalono zasady współpracy ze Związkami Zawodowymi.
18 czerwiec - Plenum Zarządu Woj. -ustalono regulamin Prezydium ZW, Biura i Zarządu . Powołano społeczne Komisje : - org.-propagandowa
- programowo-szkoleniowa
- d/s ćwiczeń rekreacyjnych w zakładach pracy
- wychowania fizycznego kobiet i sportu rodzinnego - Komisja finansowa

ROK 1966
24 maj - Plenum Zarządu Woj. - zatwierdzenie programu i regulaminu woj. Zlotu Ognisk TKKF w Tarnowskich Górach.
25-26.Vi.1966r- Wojewódzki Letni Zlot Ognisk TKKF Tarnowskie Góry

ROK 1967
23 styczeń - Plenum Zarządu Woj. -zatwierdzono Główne Kierunki dla Ognisk i ZW TKKF.
22 maj - uroczyste Plenum Zarządu z okazji X -lecia TKKF z udziałem zaproszonych gości.
Czerwiec - zainicjowano ogólnopolski cykl imprez sportowo - rekreacyjnych pod nazwa - "Tydzień Kultury Fizycznej"
10 listopad - Plenum Zarządu Woj. - omówienie Kampanii sprawozdawczo-wyborczej, regulaminu współzawodnictwa Ognisk TKKF.

ROK 1968
Styczeń - wprowadzenie decentralizacji finansowania TKKF przez Terenowe Rady Narodowe za pośrednictwem MTKKF.
26 marzec - V Woj. Zjazd Delegatów Ognisk TKKF- ocena akcji masowych ćwiczeń rekreacyjnych w zakładach pracy, budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych, umasowienia sportów zimowych.
4 - 5 maj - V Krajowy Zjazd Delegatów TKKF uchwalenie nowego Statutu Towarzystwa oraz wzorcowe Statuty Towarzystw Woj. i Miejskich oraz Ognisk.
Maj - powołanie Zarządów Powiatowych / Miejskich / TKKF w liczbie 15 - liczba Ognisk TKKF wynosi 626 natomiast członków TKKF było 93 136 osób
29 - 30 czerwiec - X Woj Zlot Ognisk - Kamień k/Rybnika
10 sierpień - zmiana nazwy na Katowickie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

ROK 1969
Ogłoszenie konkursu -"Sport i rekreacja w Osiedlu Mieszkaniowym"

ROK 1970
Z inicjatywy ZG TKKF i Telewizji zapoczątkowana została forma masowej rekreacji fizycznej pod nazwa - Bieg po zdrowie Czerwiec - Białystok - Krajowa narada w celu omówienia działalności sportowo- rekreacyjnej w osiedlach mieszkaniowych.

ROK 1971
Czerwiec - Woj. Zlot Ognisk TKKF w Wiśle.

ROK 1972
22 marzec - VI Woj. Zjazd Delegatów Ognisk TKKF- ocenił działalność Ognisk w okresie 1968 - 1971 oraz ustalił zadania na przyszła kadencję

ROK 1973
27 marzec - VI Krajowy Zjazd Delegatów TKKF.
15 - 16 wrzesień 1973 - XV Wojewódzki Zlot Ognisk TKKF Ząbkowice Będzińskie.
2 - 3 wrzesień - XXI Woj. Zlot Ognisk TKKF - Gliwice.
14 - 15 październik - Woj. finał konkursu Hoteli Robotniczych w Zabrzu - Makoszowach

ROK 1978 - "Rokiem Sportu Kobiet"

ROK 1979
Rok 1979 - proklamowano jako "Rok Sportu Kobiet" z udziałem 7000 ćwiczących Narciarskie Mistrzostwa Polski mieszkańców Miast początki tworzenia wypożyczalni sprzętu sportowego
8 - 9 wrzesień - Woj. Zlot Ognisk TKKF -Rybnik
I Centralny Zlot TKKF im. Feliksa Kędziorka - Mińsk Mazowiecki

ROK 1980
21 -22 czerwiec - XXIV Woj. Zlot Ognisk TKKF w Będzinie.

ROK 1981
17 -18.1. - XV Woj. Zimowy Zlot Rekreacyjno - Sportowy w Brennej 12 - 14 czerwiec - Woj. Zlot ognisk TKKF w Siemianowicach ŚI.

ROK 1982
wprowadzenie wspólnie z Trybuna Robotnicza do kalendarza imprez cykl biegów o puchar tej gazety.
29 - 30 czerwiec - VIII Krajowy Zjazd Delegatów

ROK 1983
30 styczeń - zimowy Zlot Ognisk w Bielsku Białej
25 - 26 czerwiec - Woj. Zlot Ognisk TKKF w Bytomiu.
17 listopad - Nadzwyczajny Zjazd WTKKF dotyczący zmian w Statucie ;- powołania nowego Ogniwa w strukturze TKKF w postaci Miejskich Towarzystw, zrównanie praw i obowiązków Ognisk statutowych i regulaminowych na podstawie formalnoprawnej, usunięcie z rozdziału celów TKKF :
a/ roli TKKF w realizacji państwowego programu upowszechniania kultury fizycznej
b/ znaczenia roli TKKF w procesie ideowego wychowania
c/ ramowego programu działania na wszystkich szczeblach działania Towarzystwa
opracowano zasady działania władz Ogniw organizacyjnych wszystkich szczebli a szczególnie :
a/ zasady demokracji wewn. organizacji
b/ wprowadzenie mandatów członków władz
c/ wprowadzenie wybieralności do władz zastępców, d/ stworzenie wybieralności do władz członków Towarzystwa nie będących delegatami
e/ rozszerzenie kompetencji Komisji Rewizyjnych
Zmiany te są bliskie kształtowi Statutu TKKF z 1968 roku, co było generalnie postulowane przez działaczy Towarzystwa.
- organizacja turnieju piłki nożnej " I Ty możesz zagrać na - Stadionie Śląskim- start 173 drużyn.

ROK 1984
21 -24 czerwiec - I I Krajowy Zlot Ognisk TKKF im. F. Kędziorka w Bydgoszczy
26 - 27 czerwiec - Mistrzostwa Polski w karate Kyokushinkai Bytom
8 - 9 wrzesień - Woj. Zlot Ognisk TKKF w Rybniku
31 grudzień - na terenie woj. katowickiego działa 15 Miejskich Towarzystw.

ROK 1985
22 - 23 maj - Zlot Ognisk TKKF w Rudzie ŚI.
- "Rodzinne spotkania TKKF i Sportem " -masowa impreza z udziałem 1500 osób.
- ogłoszenie konkursu " O zdrowie i sprawność załogi " w którym wystartowało 127 zakładów pracy.

ROK 1986
12 marzec - Zarząd Woj. TKKF otrzymuje " Złota Odznakę zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego
15 marzec - obrady X Zjazdu Ognisk TKKF w Katowicach. 16 marzec - rodzinne spotkania ze sportem w Szczyrku
30 - 31 sierpień - XXV Woj. Zlot Ognisk TKKF- Ruda ŚI. Halemba
8 - 9 wrzesień - IX Krajowy Zjazd Delegatów

ROK 1987
2 - 4 wrzesień - Centralny Zlot Ognisk TKKF w Chorzowie z okazji XXX - lecia TKKF
14 grudzień - Zarząd Woj. TKKF otrzymuje " Medal za zasługi w rozwoju kultury fizycznej w szkole " od ZG SZS w Warszawie.

ROK 1988
25 - 26 czerwiec - Woj. Zlot Ognisk TKKF - Chorzów

ROK 1989
- indywidualne Mistrzostwa Polski Amatorów w tenisie stołowym w Jastrzębiu
24 -25 czerwiec - XXXII Woj. Zlot Ognisk T K K F - Sosnowiec

ROK 1990
- I Woj. Sejmik Kultury Fizycznej - powołanie Rady Rozwoju TKKF woj. katowickiego
Luty - V edycja konkursu - " O zdrowie i sprawność załogi " Marzec - rozwiązanie Rad Koordynacyjnych w Jaworznie i Olkuszu

ROK 1991
8 - 9 czerwiec Wojewódzki Zlot Ognisk TKKF - Chorzów
- Organizacja Mistrzostw Świata Seniorów w Kulturystyce w Katowicach we współpracy z ZGTKKF i Urzędem Woj. w Katowicach
26 sierpień - List pochwalny woj. częstochowskiego dla ZW TKKF za organizację Centrum Rekreacyjnego dla uczestników VI Światowego Dnia Młodzieży oraz spotkania z Papieżem Janem Pawłem ll

ROK 1992
Czerwiec - XXXV Woj. Zlot Ognisk TKKF - Siemianowice ŚI.
19 grudzień - Plenarne posiedzenie Zarządu Woj. TKKF

ROK 1993
Czerwiec - XXXVI Woj. X Zlot Ognisk TKKF - Sosnowiec

ROK 1994
18 czerwiec - Medal za zasługi w rozwoju Sportu szkolnego dla ZW TKKF.
1 lipiec - Plenum Zarządu Woj. TKKF -Katowice - Światowy Dzień Sportu Challenge Day - Żory

ROK 1995
31 maj - Sportowy Turniej Miast i Gmin w którym startowało 27 miast i gmin
4 czerwiec - " Światowy Dzień Sportu - Challenge Day- Żory

ROK 1996
27 maj - Plenarne posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego
31 maj - Sportowy Turniej Miast i Gmin z udziałem 20 miast i gmin 3 - 4 czerwiec - Woj. Zlot Ognisk TKKF - Chorzów
3 czerwiec - Ogólnopolska Inauguracja Dnia Kultury Fizycznej Racibórz
5 czerwiec - Światowy Dzień Sportu - Challenge Day - Żory i Sławków.
19 -20.X. - ZW TKKF wspólnie z PZKiTŚ i Prezydentem miasta Katowice organizuje w " SPODKU " Mistrzostwa Świata w Kulturystyce Juniorów, Juniorek i Masters.

ROK 1997
25 maj - Woj. Zlot Ognisk TKKF w Katowicach z okazji 40-lecia T K K F- Katowice - Janów
6 - 9 czerwiec - Centralne uroczystości z okazji 40-lecia TKKF
Sieraków Wlkp.- udział 250 -osobowej ekipy woj. katowickiego- I miejsce.
28 maj - Sportowy Turniej Miast i Gmin


dalsza część w aktualizacji

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesKontaktphp-fusion-themes
php-fusion-themes

Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Katowicach

Aleja W. Korfantego 8

40-004 Katowice

tel: 32/253-79-58

Napisz do nas: slaskietkkf@interia.pl

php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesLogowaniephp-fusion-themes
php-fusion-themes
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
php-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themesphp-fusion-themes
php-fusion-themesphp-fusion-themes

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie